Başkanlık Sisteminin Tartışılan Yönleri Nelerdir

Başkanlık rejimi parlamentarizme göre geçmişi fazla olmayan bir hükümet sistemidir. Yapı taşları ABD dışında tam anlamıyla yerine oturmamıştır.
Temel eleştiriler:
" Eleştirilerin bir kısmı, başkanlık sisteminin işleyişine ve sonuçlarına göre biçimlenmektedir. Başkanlık sisteminin daha çok iki partili sistemlerde yaşadığı, çok partili sistemlerde siyasal istikrarsızlığa yol açarak, yürütme ve yasama arasında çatışma yarattığı söylenmektedir.
" Başkan ve parlamento(Kongre) arasında farklı siyasal eğilimlerin çoğunluğu oluşturduğu durumlarda halk adına konuşmada meşruiyet ve temsil krizine yol açabileceği ileri sürülmektedir.
" Siyasal iktidarın tek elde toplanması demokratik geleneklerin olmadığı ülkelerde tek adamlık, diktatörlük sonuçları doğurabilir.
" Kazanan her şeyi kazanır kaybeden her şeyi kaybeder ilkesi nedeniyle seçildikten sonra asla müdahale edilmez durumunda olan bir kişi ülkede muhalefeti birçok konuda uzlaşmazlığa ve yasadışı yollara itebilir.
" Yürütmenin mutlak hakimiyeti oluşabilir ve demokratik teamüllere sahip olmayan bir ülkede başkanın partisinin çoğunluğundan oluşan yasama, yürütmeye tabi olarak hareket edebilir.
" Tersi durumda yasa çıkaramayan, özellikle bütçesini oluşturamayan ve vaatlerini yerine getiremeyen bir sistem içinde başkan başarısızlığa sürüklenecektir.

Aşağıda başkanlık sistemi hakkında bazı bağlantılar verilmiştir, okumanızı tavsiye ederiz.

İşte Erdoğan'ın 'Başkanlık sistemi'!
İşte Erdoğan’ın istediği başkanlık sistemi
Hikmet Sami Türk : Eyalet sistemi Türkiye'yi parçalar
Başkanlık sistemine geçilirse…
Başkanlık sistemi Türkiye'yi olumsuz etkiler
Başkanlık Sistemi Nedir? - Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar
Erdoğan gösterdi: Başkanlık facia olur
Amerika’yı Yeniden Keşfetmek: Başkanlık Sistemi Üzerine
Başkanlık sistemi gelirse ekonomi ne olur?
Kalaycıoğlu: Başkanlık sistemine geçilirse denetleme iyi sağlanmalı
Başkanlık Sistemi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
Erdoğan’ın dile getirdiği eyalet ve başkanlık sistemi Türkiye’de uygulanır mı?
Türkiye‘ de Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Tarihçesi Ve Başkanlık Sisteminin İçeriği