Parlamentarizmin Tartışılan Yönleri

Ülkemizde de olduğu gibi parlamenter sistem yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistemdir.İngiltere'de kendine özgü koşullarda oluşmuş ve Kara Avrupası'na geçtikten sonra birçok ülke tarafından kabul edilmiş ve gelişmiştir. Birçok kişi tarafından demokrasinin tek gerçekleşme biçimi olarak görülen parlamentarizm günümüzde ağır eleştiriler almaktadır.
Temelde eleştiriler:
" Partilerden hiçbiri çoğunluğu sağlayamadığı ve koalisyonlara yol açtığı için hükümet istikrarsızlıklarına yol açmaktadır. Sistem tıkanmakta, halkın rejime olan güveni sarsımaktadır.
" Çoğunluk partisinin Başbakanının çok güçlenmesi ile fiili "Başbakanlık Hükümeti Sistemi" kurulduğu ileri sürülmektedir.
" Demokratik geleneklerin oluşmaması ve genel uzlaşmazlıklar sonucu ortaya konan seçim sistemleri nedeniyle hükümet kuracak çoğunluk sağlanamamakta, siyasi istikrarsızlık çıkmaktadır.
" Yasama ve yürütme organları birbirinin içine girmiş, iktidar partileri yasamayı kuvvetler ayrılığı prensibini ortadan kaldıracak biçimde kullanmaya başlamışlardır. Seçimleri kazanan partiler sadece yürütmeyi değil, yasamanın denetleme görevini de ele geçirmektedirler.
" Yasama görevini yürütmeye terkeden milletvekilleri parti içi demokrasinin gelişmesini de engellemekte, genel başkanın iki dudağı arasına bakıp eleştiri ve öneri haklarından, denetleme görevlerinden vazgeçmektedirler.