Türk Tipi Başkanlık Modeli Esasları ve Planlanan Yapı Nedir

Türk Tipi Başkanlık Modeli olarak öngörülen yeni yönetim modelinde hükümetin önereceği sistem aşağıdaki gibidir;

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki sistem şöyle çalışacak:

- Başkan 5 yıllığına iki kez seçilebilecek.

- Başkan, “devlet başkanı” sıfatını alacak ve yürütmenin başı sayılacak.

- Başkan; kanunları onaylayacak, gerekirse TBMM’ye geri gönderecek, Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecek.

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başkomutanı olacak.

- Üst düzey kamu yöneticilerini başkan tarafından atanacak.

- Bakanlar, başkan tarafından Meclis dışından atanacak ve görevden alınacak. Yeni milletvekilleri bakan olamayacak. Her bakan, başkana karşı sorumlu olacak.

- Başkan, ihtiyaç duyduğu konularda başkanlık kararnamesi çıkarabilecek.

- Başkan halka karşı sorumlu olduğu için görevinden alınması mümkün olmayacak.

- Yeni anayasada yargı bölümüne ilişkin düzenlemeler de olacak. Askeri ve sivil yargı ayrımı son bulacak.

- HSYK ikiye bölünecek ve üyeler Meclis tarafından seçilecek.