Yarı Başkanlık Sistemi Nedir

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan hükümet başkanı arasında paylaşılır. Fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır.

Başkanlık sisteminden bazı farklılıklarla ayrılan hükümet sistemi. temel olarak "cuhurbaşkanının halk tarafından seçildiği parlamanter sistem." olarak tanımlanabilir. başkanlık sisteminden farkı yürütme organının iki başlı olmasıdır. yani tek bir başkan yoktur yürütme organı olarak, başkanın görevini(yürütme görevi) bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı üstlenmiştir. başkanlık sisteminden bir diğer farkı ise yürütme organının bir kanadı olan bakanlar kurulunun, yasama organının (meclis, parlamento vs.) güvenine dayanmasıdır. bu durumda yasama organı, mevcut bakanlar kurulunu güvensizlik oyu ile görevden alabilir. istikrarlı bir yönetim biçimi denilir, bu doğrudur; ancak genellikle efektif olamayan bir yönetim biçimi olduğu da karşı iddiadır.


Bu sistemi uygulayan ülkelerin başlıcaları;

Fransa Cumhuriyeti
Çin Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu